Domino 1

Pretérito indefinido

Träna verben genom att lägga domino. Klicka på den bricka som har den rätta översättningen och dra den till startbrickan. Fortsätt tills alla brickor är lagda.