La carta

Förstår du vad alla maträtter heter? Tag hjälp av ordbok eller lexikon på nätet http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/sve-spa.shtml och försök översätta.

Jämför priserna med svenska restaurangpriser. Har priserna gått upp i Spanien? Gå ut på nätet och leta.

Tag fram din skrivbok och skriv en egen restaurangdialog. Beställ från matsedlarna.