Introduktion Läromedel Skriv ut Skriv ut   

Läromedel

Matematik 3000 Kurs C för Komvux från Natur och Kultur (ISBN 9789127510272) är en bok vi rekommenderar. I den finns studietips för matematik, en studiehandledning, lösningsförslag till många av bokens uppgifter och i flera fall även ledtrådar till hur man skall komma igång med uppgifterna. Där finns även flera tester där man själv kan prova hur bra man har förstått olika avsnitt. Till denna bok finns kompletterande lösningsförslag under rubriken Lösningsförslag.

För läromedlet Matematik 3000 kurs C/Komvux finns här en lärobokspecificerad kursöversikt samt en anpassad studieanvisning.

Obs! Samma förlag ger även ut en nästan likadan bok som riktar sig mot ungdomsgymnasiet. Den har varken studietips, studiehandledning, ledtrådar, lösningsförslag eller självtester. Våra lösningsförslag och vår studieanvisning fungerar ganska bra även till denna bok.

Väljer du en annan lärobok rekommenderar vi dig att läsa vår kursguide till Matematik kurs C. Kontrollera att den lärobok du väljer är anpassad till den nya läroplanen.


Rekommenderad
lärobok


Nätbokhandel Akademibokhandeln
Bokus AB
Internetbokhandeln


Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004