Derivator, del 2 Mål för avsnittet Skriv ut Skriv ut   

Mål för avsnittet -
  Grafer och tillämpningar

  • kunna använda derivatan för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf.

  • kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde numeriskt då funktionen är given genom sin graf.

  • kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel.

  • känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang.

Exempel på frågeställningar och uppgifter
Derivera med hjälp av deriveringsreglerna y=5x4+7x2
Bestäm ekvationen till tangenten i till kurvan y=x2+5 i punkten (3, 14)

Befolkningenmängden N personer i en kommun antas följa modellen N(t)=24500e0,098t under de närmaste 10 åren. Bestäm N' (7).Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004