Svar på vanliga frågor Skriv ut Skriv ut   

Svar på vanliga frågor i Matematik C

Här kan du få svar på några vanliga frågor

Vanliga frågor om kursen som helhetKan man ha en annan lärobok än den ni rekommenderar?
Ja det kan du, men då har du ingen nytta av de lösningsförslag som vi gör till bokens uppgifter.

Klarar jag mig utan grafritande miniräknare?
Nej. Enligt skolverkets kursmål skall man efter genomgången kurs kunna använda en sådan räknare för att lösa den typ av problem som behandlas i kursen.

Jag kan inte skriva ut kursens studiearbeten eller något annat för min skrivare har gått sönder (eller har ingen skrivare). Vad gör jag då?
Ta kontakt med din lärare så kan hon/han skicka dem till dig med vanlig post.

Måste jag klara allt på alla studiearbeten?
Nej. Du behöver inte klara allt men du bör ha försökt dig på alla deluppgifterna. På matematikkurserna är inte studiearbetena betygsgrundande. De är till för att ge dig att individuell respons på ditt sätt att lösa matematiska problem och få råd och tips med dina studier.

Hur anmäler jag mig till examinationen?
För att kunna anmäla sig krävs det att du gjort minst hälften av studiearbetena. Anmälan till examinationen kan ske på en speciell anmälningsblankett eller via Internet. När du loggat in på kursen klickar du på länken "Lab/examination", letar upp examinationen det datum och den plats du tänkt examineras på och klickar på det. OBS! Du måste anmäla dig senast tre veckor före examinationstillfället.

Hur många gånger får jag göra om examinationen?
Du får göra om det tills du får ett högre betyg än IG.


För dig som studerar hel distans:

Jag har svårt att komma till de orter där examinationerna sker. Kan jag inte få skriva på min hemort istället?
Det kan vara möjligt att göra examinationen på Komvux i sin hemkommun.

Kontakta då din lärare för vidare information.


Vanliga frågor om funktioner

Finns det tredjegradsfunktioner? Hur ser de ut i så fall?
Ja. Ett allmänt skrivsätt är f(x)= ax3+bx2+cx+d,
där a inte får vara noll. Undersök själv med hjälp av en grafritande räknare eller något lämpligt dataprogram hur graferna ser ut för olika värden på a, b och c.

Vill du veta mer om funktioner?
Ställ dina frågor till din lärare!


Vanliga frågor om derivator

Kan man derivera en funktion flera gånger?
Det beror på vilken typ av funktion man har. I kursen Matematik C ingår endast förstaderivatan. Här är dock exempel på vanliga funktioner i dena kurs som kan deriveras flera gånger.

  • f(x) = kxn kan deriveras
    n gånger om n är ett heltal men
    oändligt många gånger om n inte är ett heltal.

  • (x) = akx kan deriveras oändligt många gånger.
Har du fler frågor om derivator?
Ställ dina frågor till din lärare!


Summor och talföljder

Vi har inte fått någon fråga om summor eller talföljder än.
Skicka frågor om summor och talföljder till din lärare!Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004