Derivator, del 1 Mål för avsnittet Skriv ut Skriv ut   

Mål för avsnittet -
  Begrepp och regler

  • kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf

  • kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs

Exempel på frågeställningar och uppgifter
Beräkna medellutningen på kurvan y = x3 i intervallet -1 = x = 2.

Hanna besväras av myror i sitt hus och lägger ut gift för att bli av med dem. I myrboet finns det N(t) myror där t är tiden i dygn.

 
  a) Vad betyder N(2) = 20 000?
  b) Vad betyder N'(2 )= -500


Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004