Introduktion Problemlösningsstategi
Skriv ut Skriv ut   

Problemlösningsstategi

 1. Förstå problemet.
  Vad söker man? Vad är givet? Verkar problemet rimligt? Rita en figur om det går. Inför lämpliga beteckningar.

 2. Gör upp en plan.
  Har du sett detta tidigare? Har du sett eller löst något liknande förut? Kan du dela in i delproblem? Kan du lösa eventuella delproblem? Vilka fakta saknas?

 3. Genomför planen.
  Kontrollera varje steg. Fungerar det inte gör du upp en ny plan.

 4. Se tillbaka. Glöm inte detta steg!
  Är resultatet rimligt? Kan man lösa problemet på ett annat sätt? Är resultatet eller metoden användbar i andra sammanhang?


Ovanstående tips är användbara inom fler ämnesområden än matematik. Läs dem noga och fundera på hur du själv brukar göra när du löser problem.

Tveka aldrig att ta kontakt med din lärare om det är något du undrar över i kursen!
Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004