Funktioner, del 1 Mål för avsnittet Skriv ut Skriv ut   

Mål för avsnittet -
  Polynom och rationella uttryck, begreppet f (x)

  • kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser

  • kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och använda egenskaper hos några polynomfunktioner

  • kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynomekvationer av högre grad genom faktorisering

  • känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang


Exempel på frågeställningar och uppgifter
Lös ekvationen (x+4)(x2 - 36) = 0
Låt f (x)= 3x2+2.
Förenkla f (x+h) - f (x) så långt som möjligt.
För vilket värde på x är inte y = 14/(2-x) definierad?


Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004