Introduktion Studieplanering & förväntningar Skriv ut Skriv ut   

Studieplanering & förväntningar
Frågor vid kursstarten

Om din dator och din miniräknare
För att lättare kunna hjälpa dig med frågor och problem som kan uppstå med din dator och din miniräknare vill vi att du besvarar några frågor.
Får vi ringa dig och ställa fler frågor: Ja     Nej
Telefon:
När når vi dig i så fall säkrast?
På vilken epostadress kan vi nå dig?  
Andra sätt (t.ex MSN, ICQ)


1.
Hur ser tecknen ut i den ljusgula rutan till höger?

(grekiska bokstäver)     rDW» 


rDW»

2. Till höger ser jag:

en bil  
inte en bil


3.
Vilken webbläsare (browser) använder du?

Internet Explorer     Netscape     Mozilla Firefox   Vet ej

Annan    version nr:

4. Vilket operativsystem har du?

Mac     Windows 3.X     Windows95

Flera    WindowsME       Windows 2000    

Vet ej   Windows 98      Windows XP

Annat, nämligen

5. Vilket kalkylprogram har du?

Progammets namn /version (t ex: MS Excel 97):


6.
Hur stor erfarenhet av kalkylprogram har du?

ingen     en del     stor


7.
Enligt Skolverkets kursmål skall man efter genomgången kurs kunna använda en grafritande miniräknare. Många CFL-lärare har t.e.x en Casio fx-9750G. Vad har du nu?

En grafritande (märke och modell)
En vanlig miniräknare men jag tänker köpa eller låna en


Om dina förväntningar

Varför har du valt att studera på distans?
(Du kan skriva så mycket du vill i dessa textrutor, även om det inte ser ut att få plats.)

Varför har du valt just den här kursen?

Hur ofta förväntar du dig att ha kontakt med din lärare?

Hur tror du att denna kontakt kommer att ske?


Hur förväntar du dig att läraren ska hjälpa dig om du får problem (inte förstår)
eller kommer efter i dina studier?

Vad förväntar du dig av kursmaterialet?

Vilken roll förväntar du dig att IT kommer att spela i denna kurs?

Vad skulle alltså kunna få dig att avbryta kursen?

Vad har du för förväntningar på samarbete med andra deltagare i denna kurs?

Vad är en kurs med hög kvalitet för dig?

Vilket betygsmål har du?

Godkänd     Väl godkänd     Mycket väl godkänd


Din personliga studieplanering

Kursen är på 100 poäng och har fem obligatoriska studiearbeten. Har du studiemedel från CSN är det viktigt att du skickar in dina uppgifter i en jämn takt, annars riskerar du att mista ditt studiemedel.

Studiearbetena är inte betygsgrundande utan tänkta att ge dig respons på ditt sätt att ställa upp och lösa matteproblemen. Därför bör du alltid arbeta igenom och skicka in dem så regelbundet som möjligt för att inte riskera att fastna i felaktiga tankebanor.

Kom ihåg att avsätta tid för repetition mellan det sista studiearbetet och examinationen!

Startdatum:
Det du angivit till CSN om du sökt studiemedel. Anger du inget datum gäller dagens datum.

Preliminärt examinationsdatum:
Slutgiltig anmälan kan göras när du gjort minst fyra studiearbeten.

Ange vilken vecka du tänker göra dina studiearbeten.

Nr 1: Repetition och Algebra: (20 poäng)
Nr 2: Funktioner: (20 poäng)
Nr 3: Förändringskvoter och derivator: (20 poäng)
Nr 4: Derivator och kurvor: (20 poäng)
Nr 5: Talföljder och summor: (20 poäng)

OBS!

Du måste klicka [Skicka] innan du går vidare, för att dina uppgifter ska registreras!

Tack för hjälpen.
Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004