Funktioner, del 2 Mål för avsnittet Skriv ut Skriv ut   

Mål för avsnittet -
  Exponential- och potensfunktioner, logaritmer

  • kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning

  • kunna beskriva och använda egenskaper hos några potensfunktioner

Exempel på frågeställningar och uppgifter
En dator minskade i värde från 18000 kr till 2000 kr på fem år. Vilken årlig värdeminskning i procent motsvarar detta?
Kalle köper en lägenhet för 185000 kr. Han räknar med att den stiger i värde med 10% per år. När är den värd 250000 kr?
En patient har 20 mg/l av ett läkemedel i blodet kl 8 på morgonen. Kl 12 är halten 10 mg/l och klockan 16 är halten 5 mg/l. När är halten 0,5 mg/l?Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004