Introduktion Kursupplägg Skriv ut Skriv ut   

Kursupplägg

När du har läst kursöversikten, studietipsen, skaffat en lärobok och den grafritande räknare du skall ha gör du din detaljerade studieplanering och svarar på tillhörande frågor och skickar till din lärare. Därefter sätter själva matematikstudierna igång. Du jobbar dig framåt i din lärobok i den takt du själv bestämt.


Vanliga frågor / FAQ om kursen och kursinnehållet har vi gjort färdiga svar. Leta där ifall du har en fråga eller fundering. Finns inget bra svar där kontaktar du din lärare via e-post eller telefon.Kursen har fem obligatoriska studiearbeten. För att få den bästa inlärningseffekten av dessa arbeten bör du göra dem allteftersom du arbetar dig framåt i kursen. Studiearbetena skrivs ut, löses och skickas tillsammans med lösningarna till din lärare. Skicka med e-post, vanlig post eller fax. Acrobat Reader krävs för att läsa och skriva ut studeiarbetena.

Ifall din studieplanering spricker kontaktar du din lärare eller en studievägledare. Senast tre veckor före examinationen måste tredje studiearbetet vara inskickat och redovisat för att kunna anmäla sig till examination. ALLA studiearbeten måste vara inlämnade senast en vecka förre examination.

Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004