Talföljder och summor Mål för avsnittet Skriv ut Skriv ut   

Mål för avsnittet

  • kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på summan av en geometrisk talföljd

Exempel på frågeställningar och uppgifter
Vilket är nästa tal i talföljden 3, 4, 16/3, ... ?
Beräkna summan 2 +2*1,2 +2*1,22+.........+2*1,214
Kalles mormor köper varje jul aktier till Kalle för 1000 kr. Hon räknar med att aktierna skall stiga i värde med 15% varje år. Den artonde julen får Kalle aktierna för att kunna säljas och användas t ex till ett körlektioner. Hur mycket är aktierna värda om Kalles mormors kalkyl håller?


Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004