Introduktion Välkommen Allmänna studietipsen Skriv ut Skriv ut   

Allmänna studietipsStudiemålStudier i vuxen ålder ställer höga krav på motivation och självdisciplin. Studerar du helt eller delvis på distans innebär att du måste vara beredd att ta ett extra stort ansvar själv om du ska klara dina studier. Ditt närmaste studiemål är att klara nuvarande kurser, kanske är det bara en del av ett större livs- eller studiemål.

Just nu kan det kännas att vägen till målet är lång. På sätt och vis är det så men du kan göra mycket för att underlätta vägen till målet. Ja, du kan väl själv ana vart vi vill komma? Just det. Man kan planera, planera och planera.Studietakt

En bra takt för en kurs på 100 gymnasiepoäng är mellan en hel och en halv en termin (dvs. ca 20 veckor) för att du skall ha tid att reflektera över det du lär dig. Om du läser på distans kan du ofta själv påverka studietakten stor del: t.ex kan din arbetssituation eller mer personliga saker få styra att du ibland har lite tid och ibland mycket tid till studier. Heltidsstudier innebär en takt på 20 gymnasiepoäng per vecka. Vill du veta mer om krav på studietakt, vad som händer om du inte håller din studietakt m m tar du kontakt med studievägledaren på din skola.Studieteknik

Hur brukar du studera?
Innan du börjar titta på närmare på kursen är det bra om du reflekterar runt din studieteknik och hur du helst och bäst lär dig. Om du studerar helt eller delvis på distans är det extra viktigt att du har en studieteknik som fungerar. Därför vill vi poängtera några saker.

Bekanta dig med materialet
Gå igenom läroboken och annat som behövs i de olika momenten i denna kurs. Titta i innehållsförteckningen. Bläddra igenom några kapitel för att se hur de är uppbyggda. Läs skolverkets kursmål och betygskriterier.

Att studera
Skapa en förförståelse genom att du innan du börjar läsa en text bekantar dig med den. Bläddra igenom det du just ska läsa. Titta på rubriker och bilder. Stanna upp vid sådant du tycker är särskilt intressant. Gå tillbaka till början. Skumläs innehållet och skriv upp sådant du fastnar på. Kontakta läraren om du behöver mer förklaringar. Anteckna sådant du vill komma ihåg. Stryk under!

Anteckningsteknik
Använd gärna tankekarta. Rita in bilder och egna associationer. Använd olika färger. Allt som underlättar för minnet är bra. Egna associationer är speciellt effektiva. Använd helst stolpar, tänk dig att du ska göra sammanfattande rubriker på det du läser.Studieplanering

Veckoschema
Lägg gärna upp det hela som ett veckoschema, där du har speciella, fasta tider olika dagar i veckan då du inte gör någonting annat. Dina studier måste nämligen få lov att ta tid. Det är en sysselsättning att studera, precis som att jobba eller träna. Om man exempelvis vill bli en duktig simmare, så måste man naturligtvis träna. Det gäller samma sak när man studerar.

Fasta studietider
Ytterligare en fördel med fasta studietider är att de faktiskt kan göra det lättare att vara ledig. Utan bestämd studieplan kan det lätt hända att man blir så fixerad vid att plugga att man alltid har det över sig, det maler sändigt i bakhuvudet som ett dåligt samvete. Man är mycket aktivare om man tar ett par timmar i taget och sedan kan man med gott samvete syssla med något annat.

Motivation
Tänk på att dela in dina studier i etapper på vägen mot det stora målet. När ett avsnitt är klart belönar du dig själv. Sen går du vidare till nästa etapp. Efter sista passet för veckan eller när du avslutat ett studiearbete gör du något du tycker särskilt mycket om. Ha gärna ett kalas när kursen är slut. De små målen blir då etapper på väg mot den stora festen!Studiemiljö

Din tid är viktig, det gäller att vara "ekonomisk" med tiden och utnyttja den på bästa sätt. Därför är en bra studieplats viktig. När du väljer plats för ditt läsande är det bra om

  • du kan stänga dörren om dig och vara ifred och koncentrera dig,

  • du har plats för och ordning på dina böcker, pärmar m m, så att du inte behöver ödsla tid på att leta saker,

  • du har bra belysning så att du inte blir så trött i ögonen,

  • du möblerar så att det känns trivsamt.
Lycka till med dina studier.


Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004