Inledning

Ekonomins grundläggande problem

Prisbildning

Ekonomisk politik

Diskussion 1

EMU

Diskussion 2

Arbetsmarknaden

Med hänsyn till
miljön

Uppgift 1

Självtest

Ekonomins aktörer

I varje lands ekonomiska system ingår en mängd faktorer som avgör den ekonomiska utvecklingen. När man ska olika samband inom ekonomin använder man ett ekonomiskt kretslopp. I de enklaste kretsloppen utgår man från två enheter; hushållen och företagen. När samhällsekonomin blir mer utvecklad tillkommer den offentliga sektorn, kreditinstituten och utlandssektorn.

Mellan de olika enheterna sker ett antal flöden som kan sammanfattas i två typer; reala (varor och tjänster) och monetära (penning-) strömmar.

Här skildras det ekonomiska kretsloppet. Kanske kan man börja med samspelet mellan hushåll och företag, lägga till offentlig sektor, kreditinstitut och slutligen utlandssektorn.

Studera det ekonomiska kretsloppet och ge exempel på
a) monetära strömmar som går från företagen till hushållen,
b) reala strömmar som går från hushållen till företagen,
c) reala strömmar som går från offentliga sektorn till hushållen,
d) monetära strömmar som går från företagen till kreditinstituten,
e) reala strömmar som går från hushållen till kreditinstituten