Introduktion

Uppgift 1

Diskussion

Uppföljning

Massmedia

Massmedia brukar sammanfattas som "medel för enkelriktad kommunikation" och "lättillgänglig kommunikation med många mottagare". Det som vi vanligtvis menar med massmedia är press, radio och TV där den senare alltmer dominerar. Idag kan vi också ta del av kommunikation via Internet med den skillnaden att vi kan på ett enklare sätt föra en dubbelriktad kommunikation.

Massmedia kallas också ibland för den tredje statsmakten och med detta avses den kontrollerande funktion som massmedia har när det gäller politiken och makthavarna. En förutsättning för detta är vår grundlag som garanterar tryckfrihet och yttrandefrihet (se studieenhet 1). Det finns dock många exempel där media inte tillåtits att granska makthavarna i landet (forna Jugoslavien), media har då belagts med censur.

Inom få områden har den tekniska utvecklingen i sig förändrat människans situation och tillgång till information som när det gäller nya kommunikationer. Om vi bara backar 200 år i Sverige var tillgången till information för gemene man ytterst begränsad. Ett fåtal tidningar fanns och ofta informerades befolkningen via predikstolen i kyrkan. Mötet med det skriftliga språket sträckte sig till läsning i katekesen så att man skulle klara husförhöret.

En av de stora förändringarna vad gäller informationsspridning hade dock inträffat ett antal hundra år innan ovanstående beskrivning, nämligen skapandet av boktryckarkonsten. Nästa tekniksprång togs i och med att telefonen utvecklades under slutet av 1800-talet. Det är dock under 1900-talet som de stora revolutionerna har ägt rum när det gäller massmedial kommunikation och det är radion, TV och Internet.

I denna studieenhet skall vi studera hur massmedia arbetar och vilka förutsättningar och begränsningar som kan tänkas finnas.

När du är färdig med studieenhet 3 skall du skicka en studieuppgift, en uppföljning samt deltaga i en diskussion.