Inledning

Ekonomins grundläggande problem

Ekonomins aktörer

Prisbildning

Ekonomisk politik

EMU

Diskussion 2

Arbetsmarknaden

Med hänsyn till
miljön

Uppgift 1

Självtest

Diskussion 1 - budget

Finanspolitikens främsta verktyg är budgeten. Gå in på www.regeringen.se Kan man dra några slutsatser om regeringens syften? Vad prioriteras? Vad tycker Du bör prioriteras? Gör ett inlägg i vårt Diskussionsforum.

Diskussionsforum