Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
CFL
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Språket vi använder
Översikt
Sak- och skönlitteratur
Ordbildning
Ordförråd
Ordklasser
Stava rätt!
Läslogg
 
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Allmänt

Det har tyvärr blivit allt vanligare att man börjat skriva isär ord som borde skrivas ihop. Som du säkert har förstått vid det här laget ska ordet "vår nytt" på fönsterskyltningen skrivas ihop. Det ska alltså stavas "vårnytt"! En del säger att det är engelskan som påverkar svenskan andra säger att det är datorernas stavningsprogram som inte har dessa hopskrivna ord i sitt minne. I stället visar stavningsprogrammet att ordet har stavats fel. Det är svårt att säga vad som är orsaken till särskrivningen men det är dags att också du uppmärksammar detta!

I den här enheten ska vi jobba just med ordbildning: hur man bygger upp orden. Att sätta ihop två ord, som i exemplet ovan, kan vara ett sätt att bilda nya ord!

När tittade du på nyheterna på tv senast, eller lyssnade du på dem kanske på radio? I går kväll? I så fall hann du höra många olika referat. När du öppnar en tidning ögnar du säkert igenom en mäng olika referat även om du kanske inte uppfattar det så. Att skriva referat är en annan vanlig sak som vi ska jobba med i den här enheten.

 

I den här studieenheten skall vi arbeta med

  • sak- och skönlitteratur
  • referat
  • ordklasser
  • ordbildning, hur orden är uppbyggda

Efter att ha arbetat med enhet "Språket vi använder" skall du:

  • ha bekantat dig med begreppet saklitteratur och skönlitteratur
  • känna till något om skönlitteraturens huvudgenrer
  • ha övat dig i att skriva referat och skickat in ett referat till din lärare
  • kunna förstå hur man bildar ord
  • kunna en hel del nya främmande ord
  • känna till de viktigaste ordklasserna.