Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Att informera sig
Översikt
Att söka information
Internet
Diskussionsgruppen
Slutprov
Läslogg
 
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Allmänt

I dag kan vi med hjälp av den moderna tekniken ta oss till överallt i världen. Men av olika orsaker kan vi inte alltid vara närvarande både ska vi säga i Australien och i Sverige, inte fysisk närvarande i alla fall. Men vi kan läsa om något intressant som finns i Australien här i Sverige eller vice versa. Inte sällan (speciellt på söndagarna) skriver de stora dagstidningarna fina reportage om olika platser och fenomen i världen. Ett reportage ska vara skrivet så att du som läsare känner dig närvarande i det som reportaget berättar om. Den som skriver ska fungera som dina ögon, dina öron, din näsa, din mun.. ja, alla olika sinnen ska vara representerade i ett reportage. Genom att läsa kan man flytta sig till en annan kontinent!

 

I den här studieenheten skall vi arbeta med

  • att söka information
  • att förbereda ett reportage
  • att applicera en vanlig berättelsemodell på en film.

Efter att ha arbetat med studieenhet "Att informera sig" skall du

  • känna till och ha provat på de vanligaste sätten att söka information
  • ha skrivit ett reportage som du skickar in till din lärare
  • ha redogjort för berättelsemodellen i en valfri film.

 
 
CFL