Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Övningar

Här hittar du alla insändningsuppgifter som hör till kursen, klicka på den enhet som du vill se insändningsuppgift för:

Vägen till målet
Berätta för andra
Fundera
Språket vi använder
Påverka och påverkas
Kulturmöten
Att informera sig

 
 
CFL