Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Fundera
Översikt
Att söka en bok
En berättande text
Textbindning
Textexempel
Skrivkursen
Vad är språk?
Satsdelar
Läslogg
 
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Allmänt

Vad innebär det när man reflekterar över något? Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet reflektera "tänka igenom". Ordet fundera förklaras enligt följande: "ägna sig åt att tänka för att lösa ett problem el. för att komma fram till ett beslut." I den här enheten ska du reflektera över den pocketbok du ska läsa. Du kan välja bland två böcker vilka båda består av flera olika kortare kapitel. Det kanske är så att du fastnar för något specifikt kapitel samt får tankar, minnen och idéer från den text du läst. Då har texten fått dig att reflektera över din egen situation och ditt eget liv.

 

I den här studieenheten skall vi arbeta vidare med hur man bygger en text

  • att berätta och beskriva
  • satsdelar
  • att läsa en skönlitterär bok
  • att skriva en reflekterande text.

Efter att ha arbetat med enhet "Fundera" skall du

  • ha läst en pocketbok
  • ha skrivit en text med egna reflektioner över boken du läst, skickat den till din lärare och publicerat den i diskussionsgruppen "Pocket"
  • kunna grunderna i satsläran.
 
 
CFL