Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Att informera sig
Översikt
Att söka information
Internet
Diskussionsgruppen
Slutprov
Läslogg
 
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Slutprov

Efter genomgången kurs kommer examinationen. Den kommer att behandla läsförståelse, referat, uppsats(er), ordkunskap (repetera det lilla häftet "Ord i rättan tid") och språkets formella delar, som till exempel ordbildning och formlära. Glöm inte att alla insändningsuppgifter ska vara gjorda och godkända av din handledare innan du gör slutprovet.

 
 
CFL