Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
CFL
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Vägen till målet
Översikt
Att vara webbelev
Studieteknik
och lärstilar
Studietips
Läslogg
 
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Allmänt

Just nu kan det kännas att vägen till målet är lång. På sätt och vis är det faktiskt så att vägen tills du är färdig med kursen är lång men du kan göra väldigt mycket redan nu för att den vägen ska bli så lätt som möjligt att ”vandra”. Ja, du kan väl själv ana vart vi vill komma? Just det. Man kan planera, planera och planera. I den här enheten ska du planera din kurs från början till slut: den första enheten du ska läsa är just denna – Vägen till målet – och den sista enheten heter ”Att informera sig”.  Totalt finns det sju enheter i denna kurs: de enheter du ska börja och sluta med är alltså bestämda i förväg men de kvarvarande fem enheterna kan du läsa i vilken ordning som helst. Valet är ditt! En normaltakt för kursen är cirka en termin (dvs. ca 20 veckor). Du kan dock själv påverka längden på kursen till mycket stor del: din arbetssituation t.ex. kan vara sådan att du inte kan läsa på helfart eller det kan också vara så att du just nu har mycket tid att ägna åt svenskstudier och då kanske klarar du av att läsa kursen lite fortare. (OBS! Om du får studiestöd måste du läsa kursen under en termin.) Nedan, under knappen ”uppgift”, hittar du instruktioner till din första insändningsuppgift som består av två delar: dels en studieplan, dels en presentation. När du klickar på knappen ”Exempel” kommer du till ett förslag på hur en studieplan och en presentation kan se ut.  Lycka till!

 

I den här studieenheten skall vi arbeta med

  •      hur man planerar sina studier och lär sig studieteknik
  •      det allra första skrivförsöket
  •      hur man skriver en läslogg.

Efter att ha arbetat med enhet ”Vägen till målet” skall du

  •      ha skrivit och publicerat din självpresentation
  •      ha gjort din studieplan och skickat den till handledaren
  •      ha tränat på din studieteknik
  •      ha funderat över vilken din lärstil är.