Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Berätta för andra
Översikt
Läsa, skriva och tala
En berättande text
Vanliga nybörjarfel
Person- och miljöbeskrivning
Skrivkursen
Läslogg

Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Allmänt

Att berätta om en resa är din insändningsuppgift i denna enhet. Att berätta om något för andra är du med om varje dag, eller hur? Efter en vanlig helg berättar du gärna för dina vänner eller arbetskamrater om vad du gjorde på lördagskvällen eller om du har rest utomlands kan du känna stor glädje i att berätta för andra vad du upplevde under resan. Den här gången ska du alltså skriva om något minne du har från någon resa du gjort.

Vi skall i den här enheten gå igenom en del typiska drag för den berättande texten och en av länkarna till höger visar på en del vanliga nybörjarfel och hur du undviker dem. "Skrivkursen" ger dig en inblick i den spännande skrivarvärld du kommer att få besöka under kursens gång.

 

I den här studieenheten skall vi arbeta med

 • momenten skriva, läsa och tala
 • hur man bygger en text
 • att berätta och beskriva
 • att disponera, variera och förbättra texten
 • att beskriva människor och miljöer på ett levande och fängslande sätt
 • att skriva en läslogg
 • att läsa en skönlitterär bok.

Glöm inte att jobba med momentet lyssna självständigt under alla avsnitt.
Lyssna till exempel på olika svenska radioprogram.

Efter att ha arbetat med enhet "Berätta för andra" skall du:
 • ha påbörjat din läslogg
 • ha läst om boken "Harens år"
 • kunna redovisa dina upplevelser av boken på ett chatt-möte
 • ha skrivit och skickat din berättelse om en resa.

 
 
CFL