Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas

Påverka och påverkas
Översikt
Att läsa kritiskt
Offentligt - privat språk
Reklam
Tala
Läslogg
 
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Allmänt

Ibland när man känner sig orättvist behandlad eller när man ser orättvisor skulle man vilja göra någonting åt saken. Men vad finns det då att göra? Att skriva till lokaltidningen är ett sätt att påverka. I den här enheten studerar vi hur man skriver en insändare. Du får bekanta dig med begreppen tes och argument.

Att kunna uttrycka sig muntligt klart och tydligt inför folk är också ett sätt att påverka. I den här enheten ska du förbereda ett muntligt anförande som du ska hålla när vi träffas "fysiskt" nästa gång eller per telefon.

 

I den här studieenheten skall vi arbeta med

  • kritiskt tänkande och olika sätt att påverka
  • att förbereda och genomföra muntliga presentationer
  • offentligt och privat språk.

Efter att ha arbetat med enhet "Påverka och påverkas" skall du:

  • vara medveten om mediers olika sätt att påverka
  • ha kännedom om vad offentligt och privat språk är och när det används
  • ha skrivit en insändare och skickat den in till din handledare
  • ha svarat på någon annans insändare i diskussionsgruppen "Insändare"* hålla ett anförande över ett givet ämne på den fysiska träffen med läraren.
 
 
CFL