Klassrummet Senaste nytt Insändningsuppgifter
Basgrammatik Läslogg Hjälp
Nationellt centrum för flexiebelt lärande
Avsnitt
Vägen till målet
Språket vi använder
Berätta för andra
Att informera sig
Fundera
Kulturmöten
Påverka och påverkas
Vägen till måletBerätta för andraFunderaSpråket vi använderPåverka och påverkasKulturmötenAtt informera sig
 

Basgrammatik

Det grammatikprogram CFL använder här heter "Grammatik för Svenska 2" från Appia. Kontakta Appia för rättigheter om du vill använda programmet.

 
 
CFL