Hoppa till textinnehållet Välkommen Modul 2 Studiearbete 2
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2
Stil och textmönster
Stilfigurer
Muntlig argumentation
Inför examinationen
Studiearbete 2

Modul 3

Studiearbete 2

När du är klar med samtliga uppgifter i modul /1/2/3/ skickar du dessa till din lärare med e-post.

1. Argumenterande tal

Repetera din talarprofil i studieenhet 1 innan du väljer ett av följande alternativ:

A. Välj ett ämne som engagerar dig och gör en muntlig argumentation enligt instruktionerna i studiearbete 1, uppgiften "Argumenterande tal".

B. Välj rollen lärare, elev eller förälder i övningen Skolresan. Gör din argumentation efter de förutsättningar som ges i övningen.


Argumentationen ska vara ca fem minuter. Spela in den på en ljudfil och bifoga den tillsammans med de andra uppgifterna i arbetet.

2. Texttyper

En kvinna som läser en tidningVälj ut tre texter som behandlar samma ämne, men representerar olika texttyper. Det kan gälla t ex en viss historisk händelse eller ett vetenskapligt rön. Texterna kan du hämta från tidningsartiklar, vetenskapliga tidskrifter, uppslagsböcker, läroböcker, skönlitteratur, barn- och ungdomstidskrifter etc. Ta hjälp av referenslitteraturen och beskriv stil- och textmönstret i texterna.


Fundera över när det gäller innehållet:

  • Vilken typ av fakta lyfts fram?
  • Vilket syfte har texten?
  • Ur vilket perspektiv är den skriven?
  • Är texten personlig/opersonlig? Sakligt nykter? Högtidlig? Vardaglig? Engagerad och underhållande?

När det gäller språk och struktur:

  • Är meningsbyggnaden enkel och rak, eller är den komplicerad med många bisatser?
  • Vilken typ av ordval förekommer? Finns speciella facktermer och –begrepp? Svåra, ovanliga ord? Stämningsskapande och känsloladdade ord?
  • Används bilder och liknelser? Från vilka områden är de i så fall hämtade?

Till sist:

  • Finns det något i någon av texterna som tycks avvika från stilmönstret i övrigt? Någon inkonsekvens?
    Skriv 1-2 A4-sidor.
Litteraturtips
Språket C, Josephson m fl – Natur och Kultur /91-27-59469-6/
Svensk stillära: stilistik & stilananlys, Möijer – Ekelund /91-646-1053-5/
Muntlig och skriftlig kommunikation, Möller – /21-19694-X/
Stil, stilistik & stilanalys, Cassirer - Natur och Kultur /9127408299/
Språkvägar, Larsson, Löfgren – Gleerups /40626415/
C - texter och övningar, Norrby/Lundqvist – Akademiförlaget /91-24-16737-1/
Svenska C, Skriftlig och muntlig kommunikation, Levander/Melin – Almqvist & Wiksell /91-21-14505-9/

Länktips

http://www.spraknamnden.se/

3. Inför examinationen

Material till uppsatsen
Har du bestämt dig för ämne för din uppsats? I så fall bör du börja leta efter material. Skicka en preliminär lista på material du tänkt använda dig av. Har du inte hittat något material än kan du ändå skicka en kort redogörelse för var du tänker leta efter material (tidningsartiklar, böcker, Internet, intervjuer).


2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10