Hoppa till textinnehållet Välkommen Modul 1 - inledning
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1
Citatövning
Finn din talarprofil
Intervju med journalist
Inför examinationen
Studiearbete 1

Modul 2

Modul 3

Modul 1 - inledning

Modul 1I den här modulen kommer du att arbeta med

retorik och talanalys
ett eget argumenterande tal
tidningstexter
ämnesval för uppsatsen

Gå först igenom modulens övningar, och fortsätt sedan med studiearbetena. Nedan hittar du sidhänvisningar och litteraturtips på sådant du behöver läsa på innan du gör övningarna. TÖ står för läroboken C - texter och övningar, Norrby/Lundqvist.

Citatövning: Inga särskilda sidhänvisningar, men slå gärna upp och läs i en uppslagsbok om åtminstone några av talarna som förekommer i övningen. Du kan förstås också söka fakta på nätet.
Finn din talarprofil: TÖ sidorna 17-24, se även ”Att tala” under ”Några allmänna råd” i denna kurs.
Intervju med journalist: TÖ sidorna 39-42, se även ”Att skriva” under ”Några allmänna råd” i denna kurs.
Inför examinationen: TÖ sidorna 85-103 (98-103 i synnerhet).

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad:2007 05 10