Hoppa till textinnehållet Välkommen Om kursen
Välkommen

Om kursen

Mål och betygskriterier
Studiearbeten – översikt
Examination
Litteratur- och länktips

Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Om kursen

Under denna kurs, som består av tre moduler, kommer du att få arbeta med olika texttyper samt muntlig och skriftlig argumentation. Kursen är framtagen i ett samarbete mellan CFL, komvux i Norrköping och Trelleborg, och baseras på Skolverkets kursplan för gymnasieskolan, som beskriver mål och betygskriterier.

Webbkurser kan se ut på många olika sätt. I vår kurs är webben en komponent bland andra. Vi förutsätter att man har tillgång till en lärobok i Svenska C och vi hänvisar i vår kurs till Akademiförlagets C texter och övningar SVENSKA FÖR GYMNASIESKOLAN av Catrin Norrby och Aina Lundqvist, men det står dig fritt att använda en annan bok. I de fall det förekommer övningar i läroböckerna, avgör du själv om du vill göra dem.

Utöver en lärobok behöver du också ha tillgång till referenslitteratur om retorik. Du köper eller lånar kurslitteraturen själv. Under rubriken Litteratur- och länktips hittar du flera förslag på både läroböcker och referenslitteratur. Där finns också många användbara länkar.

Modulernas innehåll och struktur

Studiearbeten

Betyg och examination

Några ord om distansstudier

Gå nu vidare till första modulen och följ de instruktioner du hittar där.
Lycka till med dina studier!

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10