Hoppa till textinnehållet Välkommen Modul 2 - inledning
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2
Stil och textmönster
Stilfigurer
Muntlig argumentation
Inför examinationen
Studiearbete 2

Modul 3

Modul 2 – inledning

Modul 2I den här modulen ska du arbeta med

stil och textmönster
muntlig argumentation
uppsatsen genom att titta lite närmare på avsnittet Disposition och börja leta material

Gå först igenom modulens övningar, och fortsätt sedan med studiearbetena. Nedan hittar du sidhänvisningar och litteraturtips på sådant du behöver läsa på innan du gör övningarna.

Stil och textmönster: TÖ sidorna 69-84, som tar upp olika aspekter på vad som gör en text svår.
Muntlig argumentation: TÖ sidorna 17-24, se även ”Att tala” under ”Några allmänna råd” i denna kurs.
Inför examinationen: TÖ sidorna 85-103

 


2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10