Hoppa till textinnehållet Välkommen Att skriva
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Att skriva

(Se även läroboken C - texter och övningar, sektion 3, Att skriva – hantverket.)

En kvinna som skriverNär du skriver, föreställ dig då mycket konkret att du ska guida läsaren genom texten. En guide som ska visa en utställning, ta oss på vandring genom en stadsdel eller visa en fornlämning dundrar inte direkt på med fakta.
 • Först leds vi in i rätt sammanhang. Det vi nu står framför …, I dag ska jag ta er med på en vandring genom den svenska historien, Först av allt vill jag be er fundera en stund.

 • Vi påminns också då och då om hur det ena hänger ihop med det andra. Om vi går vidare …, Jämför vi med det förra motivet …, Här har vi något helt annat., Nu har vi kommit till den punkt i historien då …

 • Vi behöver heller aldrig fundera över när det hela är över. Så har vi då kommit till slutet på vår vandring, Ja, det ni nu har tagit del av är alltså …, Här tackar jag för mig och hoppas att ni fått nya perspektiv på Romarriket.

En text måste vara precis så tydlig att läsaren upplever det som att han tas vid handen och leds framåt. Gemensamt för alla uppsatser, oavsett typ, är att de ska innehålla inledning – brödtext – avslutning. Kan du själv identifiera de delarna i din text? Om inte, bör du nog se över uppsatsen igen. Var slutar inledningen t ex? Är slutet verkligen en avslutning?

Inledningen är alltid extra viktig. Det är i den du väcker det intresse som gör att din läsare fortsätter att läsa. Detta gäller för journalister och författare men även för lärare, radioreportrar eller filmregissörer. Tänk efter hur du reagerar när början på TV-filmen är "seg" - då stänger du av eller byter kanal!

Språk, form och innehåll på webbenHänder och en dator

Klarspråksgruppen, som är en språkvårdsgrupp med anknytning till justitiedepartementet har formulerat ett antal råd för vad man bör tänka på när man skriver på webben. Tänk på följande:

Skriv kort

 • En kort text blir läst i sin helhet.
 • Skriv högst 1000 tecken (ca 200 ord) på en webbtext.
 • Skriv det viktigaste först i varje mening.
 • Använd korta meningar och korta ord.
 • Utforma rubrik med nyckelord – textens tre viktigaste ord.
 • Skriv en ingress som sammanfattar.
 • Börja med slutsatsen, resultatet. Låt allt viktigt finnas i inledningen.

Skriv enkelt

 • Använd mottagarens egna ord – anpassa texten efter mottagaren.
 • Skriv aktiva satser i stället för passiva: till exempel ”Regeringen tog förslaget” i stället för ”Förslaget togs av regeringen”.
 • Använd många bindeord (konjunktioner) för att visa orsakssambanden.

Hitta det rätta tonfallet

 • Försök skapa ett vänligt tonläge.
 • Tänk dig en person som mottagare när du skriver.
 • Försök sätta dig in i läsarens situation.

Skriv korrekt

 • Korrekt språk är trovärdigt.
 • Skriv ut förkortningar (”till exempel” i stället för ”t.ex.”).
 • Språkgranska alla texter på papper.
 • Använd hjälpmedel (Svenska språknämndens skrivregler, SAOL, Lathund för webbskrivare, Svarta listan – klarspråksgruppens webbplats).

Att fundera på innan du börjar

Länktips

Klarspråk
Klarspråksgruppen arbetar mest med att få myndigheter att skriva förståeligt.
http://www.justitie.regeringen.se/klarsprak

Språkrådet
Här kan du bland annat få svar på språkfrågor och läsa om nyheter när det gäller språket.
http://www.sprakradet.se

Svenska datatermgruppen
Ska man skriva ”e-mejl” eller ”e-post”? Här kan du få svar.
http://www.nada.kth.se/dataterm

Webbpennan
http://www.webbpennan.com/default.asp


2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10