Hoppa till textinnehållet Välkommen Mobul 3 - inledning
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2

Modul 3
Argument och konsekvenser
Åsiktsgeneratorn
Analysexempel
Inför examinationen
Studiearbete 3

Modul 3 - inledning

Modul 1I den här modulen kommer du att arbeta med

olika typer av argument
muntlig argumentation för och emot en tes
analys av en debattartikel samt en egen replik i både skriftlig och muntlig form
disposition av uppsatsen

Gå först igenom modulens övningar, och fortsätt sedan med studiearbetena. Nedan hittar du sidhänvisningar och litteraturtips på sådant du behöver läsa på innan du gör övningarna. TÖ står för läroboken C - texter och övningar, Norrby/Lundqvist.

Argument och konsekvenser: TÖ sidorna 29-32 samt en handbok i retorik.
Åsiktsgeneratorn: TÖ sidorna 29-32 samt en handbok i retorik.
Analysexempel, Lagstifta nu!: TÖ sidorna 96-98 och 29-32 samt en handbok i retorik.
Inför examinationen: TÖ sidorna 85-103 (98-103 i synnerhet).

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10