Hoppa till textinnehållet Välkommen Modul 2 Muntlig argumentation
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2
Stil och textmönster
Stilfigurer
Muntlig argumentation
Inför examinationen
Studiearbete 2

Modul 3

Muntlig argumentation

Välj en av rollerna lärare, elev eller förälder i övningen Skolresan. Inför skolresan ska förväntningar och regler diskuteras vid ett möte. Förbered en argumentation efter de förutsättningar som ges för just din roll.

Den här övningen kan du också välja som underlag för uppgift 1 i Studiearbete 2.


2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10