Enkla kalkyler Företagets säkerhetsmarginal Skriv ut Skriv ut   

Företagets säkerhetsmarginal

Budgetarbetet avslutas med beräkning av företagets säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarginalen beräknas som skillnaden mellan budgeterad försäljning och beräknad nollpunkt. Den försäljningsvolym som används vid beräkningen skall bygga på genomförda marknadsanalyser och planerade marknadsföringsinsatser. Säkerhetsmarginalen ger besked om hur stor avvikelse från budgeterad försäljning som företaget klarar utan att gå med förlust.

För att våga starta måste man kunna bedöma risken med projektet. Grundkravet är att den budgeterade försäljningen skall överstiga nollpunkten. Ju större skillnaden är desto större förutsättning har projektet att lyckas!Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004