Prissättning Pålägg och marginal Skriv ut Skriv ut   

Pålägg och marginal

Marginal, Bruttovinst
Marginalen eller bruttovinsten är skillnaden mellan försäljningspris och ingående varukostnad. Dessa begrepp är synonyma med TB i de fall rörlig kostnad och varukostnad är samma sak, vilket ofta är fallet.

Marginalprocenten är marginalen eller bruttovinsten dividerat med försäljningspris. Dessa begrepp förekommer oftast i handelsföretag.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004