Företagsformer Företagsformer Skriv ut Skriv ut   

Företagsformer

I Sverige finns för närvarande sju former för registrerad näringsverksamhet. De fem vanligaste är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ekonomisk förening.

Registreringen innebär bland annat skydd för firmanamnet och är en förutsättning för att kunna teckna bank- och postgirokonton i företagets namn. Även leverantörer liksom beställare/uppdragsgivare kan kräva att man har registrerat företag.

Patent- och Registreringsverket PRVFöregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004