Enkla kalkyler Företagets nollpunkt Skriv ut Skriv ut   

Företagets nollpunkt

Nollpunkt benämns även break even eller kritisk punkt. Budgeterade försäljningsintäkter måste överstiga de totala kostnaderna för den planerade verksamheten. Företagets nollpunkt är den försäljning som krävs för att precis täcka företagets totala kostnader.

Om den budgeterade nollpunkten är större än företagets budgeterade försäljningsintäkt måste du i första hand se över de budgeterade kostnaderna. Om det inte går att krympa kostnaderna måste du tillbaka till marknaden och söka nya kundkategorier eller kundgrupper.

Nollpunkten beräknas vanligen i antal produkter, antal timmar, antal kunder eller i kronor. I exemplet ovan är nollpunktsvolymen 45 000 enheter. Om volymen är större har vi vinst. Om volymen understiger nollpunkten uppstår förlust.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004