Enkla kalkyler Rörliga och fasta kostnader Skriv ut Skriv ut   

Rörliga och fasta kostnader

I den ekonomiska planeringen är det viktigt att veta hur intäkter, kostnader och resultat förändras när volymen ändras.

Kostnaderna hos vårt företag blir naturligtvis inte lika stora om man under en viss tid exempelvis tillverkar 50 enheter av en produkt i stället för 1 000. Vissa av företagets kostnader ändras om volymen ändras. De kallas för rörliga kostnader (RK). Ju fler enheter som tillverkas desto mer material går det åt. Kostnaderna för materialet är alltså rörliga kostnader.

Andra kostnader påverkas däremot inte av förändringen i volymen. Man kallar dessa för fasta kostnader (FK). Lön till personalen inom administrationen ändras inte av en ökning eller minskning av antalet tillverkade enheter. Detsamma gäller hyran för lokalen. Företagets kostnadsstruktur kan åskådliggöras i ett diagram som visar hur kostnaderna förändras med volym.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004