Budgetering Inbetalning-utbetalning Skriv ut Skriv ut   

Inbetalning-utbetalning

Inbetalning och utbetalning betyder att pengar går ut respektive in från kassan eller något konto. I företagets likviditetsbudget får man en överskådlig bild av inbetalningarna och utbetalningarna.

Inbetalning
Inbetalning är när likvida medel kommer till kassan, eller sätts in på postgirot eller bankkontot.

Utbetalning
Utbetalningen i ett företag motsvaras efter ett par dagar av en inbetalning i ett annat företag när girocentralerna har gjort sitt. Pengar eller med andra ord likvida medel, strömmar ut och in i företag.

När likvida medel lämnar företaget från kassalådan, postgirokontot eller bankkontot talar man om en utbetalning. Vid kontantinköp sammanfaller utgift och utbetalning i tiden, men vid kreditinköp sker utbetalningen senare.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004