Enkla kalkyler Täckningsbidrag Skriv ut Skriv ut   

Täckningsbidrag

Täckningsbidraget är skillnaden mellan försäljningspris och rörlig kostnad (FP-RK=TB). Det kallas täckningsbidrag därför att denna skillnad ska bidra till att täcka de gemensamma fasta kostnaderna samt förhoppningsvis även vinstkravet. Totalt täckningsbidrag, TTB, är TB multiplicerat med volym.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004