Affärsidé Vad är en affärsidé? Skriv ut Skriv ut   

Vad är en affärsidé?

Alla företag har en affärsidé, även om den inte är formulerad och nedtecknad. Företag är väl medvetna om vad man är bra på och vad man vill uppnå.

Skriv ner affärsidén!

Det finns ett stort värde i det tydliggörandet, som det innebär att skriva ner sin affärsidé.

Affärsidén är den idé, som företaget grundar sin verksamhet på, det vill säga det som företaget skall vara bra på och satsa sin energi på.

Affärsidén anger företagets inriktning när det gäller val av varor/tjänster och marknader och den skall tala om varför kunderna skall välja just företaget.

Den ska vara dokumenterad och göras känd bland anställda och kunder.

En affärsidé skall vara relativt långsiktig. Den måste ändå ses över med jämna mellanrum och anpassas till förändringar i företaget och omvärlden.

Det svåra med en affärsidé är inte att uttala den utan att leva efter den. I diskussioner kring affärer och arbete skall man använda affärsidén som ett hjälpmedel vid beslut.

Exempel: Skall vi ta ett erbjudet jobb, fast det inte passar vår affärsidé?

Affärsidén är en beskrivning av vad och på vilket sätt företaget ska tjäna pengar.

Affärsidén bör vara kort och kärnfull samt innehålla

Vad företaget ska sälja (Varan/tjänsten)

Till vem? (Kunden)

Inom vilket område? (Var kunden finns)

På vilket sätt? (Hur ska företaget få ut sin vara/tjänst?)

Varför ska kunden köpa av just ditt företag? (Vad är det unika eller vilket behov ska företaget tillfredsställa?)Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004