Introduktion Studieanvisning Skriv ut Skriv ut   

Studieanvisning
Välkommen till kursen i Företagsekonomi A

Kanske är det första gången du läser en kurs via dator, och kanske är det också första gången du läser med datorstöd. Hur går nu detta till? Vi hoppas att denna introduktion ska ge svar på dina frågor och fungera som en guide in i kursen.

Lärobok
Vi rekommenderar att du använder MEGA Företagsekonomi A, Bonniers.

Sju moduler
Kursen består av sju moduler som behandlar olika områden, nämligen Affärsidé, Företagsformer, Börsen, Budgetering, Enkla kalkyler, Prissättning samt Marknadsföring. De flesta moduler innehåller övningar med svar. Dessutom finns studiearbeten som ska skickas till din handledare. Parallellt med att du läser kursen på nätet så läser du läroboken och löser uppgifterna som finns i slutet på varje kapitel.

Det är viktigt att du planerar studierna och upprättar en studieplan. Gör det tillsammans med din handledare.

Även om kursen ligger på en grundläggande nivå, vill vi gärna utnyttja de möjligheter som Internet ger genom att anvisa ett antal relevanta länkar. Länklistan innehåller bl a Skatteverket, PRV, VPC etc.

Funktioner på webbsidorna
Varje webbsida har navigering längst ned till höger där man kan gå till föregående respektive nästa sida. Man kan också länka till varje moduls startsida eller till översiktssidan i navigeringskolumnen till vänster.

Om dina studier
När man läser kursen kan man göra det oberoende av tid och rum. Det är ett flexibelt och individanpassat sätt att läsa. Men med friheten följer höga krav på självdisciplin. Det gäller att verkligen tänka till och planera studierna noggrant - att schemalägga dem helt enkelt. Fundera över hur din vardag ser ut. Kanske måste du hoppa över något som du annars brukar göra, för det går förmodligen inte att lägga studierna ovanpå allt annat. Helt ensam är du förstås inte - din handledare finns för att hjälpa dig och det är meningen att du ska höra av dig så fort du har frågor eller problem.

Studieplanering
Det första du ska göra när du startar kursen är att kontakta din handledare. Därefter tar du itu med din studieplan. Vi har utgått ifrån att kursen tar cirka 100 timmar, men det kan naturligtvis se olika ut från person till person. Glöm inte att planera när studiearbetena ska skickas in. Eventuella telefonmöten eller träff med handledaren är andra viktiga hållpunkter.

Lycka till med studierna!



Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004