Svenska A
Avsnitt 4
Introduktion
Aptitretare
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
- Anförande
- Allmänna råd
- Andas rätt
- Elevers tips
- Danska
- Danska siffror
- Litteratursamtal
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Avsnitt 4

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
Om samtalet

I det här studieavsnittet skall vi arbeta med:

  • att förbereda och genomföra muntliga presentationer
  • att förmedla läsupplevelser
  • att bekanta oss med ett av våra grannspråk: danska

Efter att ha arbetat med studieavsnitt 4 skall du vara beredd på att när vi träffas:

  • hålla ett anförande över ett givet ämne
  • kunna redovisa dina upplevelser av bok 2, "En vandring i solen"
  • kunna förstå och kommentera lättare danska texter
Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000