Svenska A
Ins. uppgifter
Introduktion
Aptitretare
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Ins. uppgifter

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
På denna sida presenterar vi insändningsuppgifterna i kursen separat. Detta är alltså precis samma uppgifter som ges i kursens olika avsnitt, bara det att de för överskådlighetens skull är samlade på ett ställe.
Insändningsskrivuppgift 1, Studieavsnitt 1-2

Skriv och berätta om en egen resa du har gjort! Börja med att fundera på olika reseminnen du har. Skriv ner i punktform vad du vill berätta eller gör en tankekarta. Fundera på inledningen. Kom ihåg att även en alldaglig, kort och till synes innehållslös resa kan bjuda på läsupplevelse.
     Har du möjlighet att skriva på dator är det en klar fördel. Det är mycket enklare att göra ändringar då.
     När du är klar med din berättelse, låter du någon annan läsa och kommentera den. Lyssna på kritiken! Fundera på hur du skulle kunna förbättra din reseskildring, men ha inte så bråttom med bearbetningen för i studieavsnitt 2 fortsätter skrivträningen. Låt reseberättelsen vila tills dess.
     (Reseberättelsen bearbetas sedan enligt råd i studieavsnitt 2, varefter den skickas in.)

Insändningsskrivuppgift 2, Studieavsnitt 2

Din andra skrivuppgift är att skriva ner de reflektioner och tankar du får efter att ha läst några dikter och prosatexter om uppbrott, resande och förändring. Läs först följande texter i Texter och tankar:
     · C.J.L Almqvist: Varför reser du?
     · Werner Aspenström: Ikaros och gossen Gråsten
     · Anthony Burgess: Den evige resenären
     · Eva Ström: De yttre Hebriderna
     · Karin Boye: I rörelse

Läs sedan dikten Ikaros ... av Werner Aspenström en gång till. Hur ställer du dig själv till resande, förändring och uppbrott? Väljer du helst tryggheten i det bekanta, invanda? Hyllar du som Werner Aspenström den lilla världen kring där du bor? Eller letar du hela tiden nya upplevelser, äventyr? Instämmer du med Karin Boye att det är vägen som är mödan värd? Skriv ner dina reflektioner. Välj själv rubrik till din text och skicka in den till din lärare.
     (Vill du skriva fler personliga texter, som "uppvärmning" inför insändnings-uppgiften, gå till Handboken sidorna 108 - 110. Där hittar du fler förslag på skrivuppgifter.)

Insändningsskrivuppgift 3, Studieavsnitt 3

Skriv ett referat av texten Mellan Haväng och Himalaya ur Texter och Tankar sidorna 18 - 21.
     Försök att få ner texten till omkring en tredjedel. Innan du skriver ögnar du igenom texten. Sedan läser du igenom den lite grundligare. Nu har du ett grepp om vad hela texten handlar om. Läs en gång till. Nu läser du grundligt. Skriv stolpar som speglar det viktigaste av innehållet. Använd sedan stolparna som utgångspunkt när du skriver referatet.

     · Skriv kladd- låt någon läsa den.
     · Renskriv - låt någon annan läsa.
     · Skriv om tills du blir nöjd.
     · Och du glöm inte
          · eget språk
          · ange källa
          · objektivitet
          · referatmarkering

Insändningsskrivuppgift 4 och 5, Studieavsnitt 5

I studieavsnitt 5 skall du göra två insändningsuppgifter. Du ska skriva en insändare och du ska redovisa dina intryck av den tredje boken.

Insändare:
När man sätter sig ned för att formulera sina åsikter på papper blir ofta också tankarna klarare. Man kanske upptäcker att man faktiskt inte har några bra argument och så kanske man börjar ompröva sin första tanke. Eller man kanske tvingas slipa argumenten och ta reda på fakta som gör att man känner sig ännu mer övertygad än i början. Hur hittar man då de där riktigt bra argumenten? Ja, man kan börja med att göra en lista där man skriver ner alla för- och motargument man kan komma på. Då har man ett bra skelett att bygga på. Sedan kan arbetsgången se ut ungefär så här:

     · Presentera din åsikt/ståndpunkt klart och tydligt.
     · Visa med sakliga , relevanta (=som hör dit) och trovärdiga argument varför just denna åsikt är den rätta. Ge         gärna exempel för att "bevisa" argumenten. Ta reda på de fakta som behövs.
     · Bemöt de eventuella invändningar/motargument som kan finnas ("mota Olle i grind").
     · Upprepa din åsikt/ståndpunkt.

     (Se också Handboken kap 19, om insändare och debattinlägg.)

Sedan fungerar ju vi människor så, att det inte alltid är de förnuftiga argumenten som biter bäst. Tänk bara på reklamen och de knep som används för att övertyga där. Där spelar argumenten, som tidigare nämnts, ofta på våra känslor. Vill du, kan du prova att använda några sådana argument också. När du skriver din insändare ska du också vara speciellt noggrann med inledningen och avslutningen. Se till att de delarna blir extra slagkraftiga. Gör inte insändaren för lång, utan kort och lättläst. Skriv gärna om någon lokal fråga, eller lyssna på radions Klarspråk (P1) så får du många uppslag till ämnen. Be någon läsa och kommentera det du skrivit och skicka sedan in insändaren till din lärare och gärna till lokaltidningen också!

Skriv om din läsupplevelse:
Du har nu läst din tredje bok. Utgå från loggboken och försök sedan beskriva din läsupplevelse. Ge ett omdöme som du motiverar så utförligt som möjligt. Glöm inte bort att ge exempel! Be någon läsa igenom och kommentera det du skrivit och skicka sedan in till läraren.

Insändningsskrivuppgift 6, Studieavsnitt 7

I studieavsnitt 7 skall du skriva ett reportage. Läs kapitlet om intervju och reportage i Handboken. Följ arbetsmallen och skriv ett reportage i ett valfritt ämne, eller gör som i boken - ett reportage om en arbetsplats. Låt någon läsa och kommentera det du skrivit*. Skicka sedan in det till läraren.

* Ser man miljön framför sig? Är intervjuinslagen välmotiverade och givande? Säger dessa något om personen/personerna? Innehåller reportaget de fakta som behövs, eller saknar man som läsare något? Hänger alla textens delar ihop; flyter den bra?

Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000