Svenska A
Aptitretare
Introduktion
Aptitretare
- Personnamn
- Ortnamn
- Lånord
- Idiomatiska uttryck
- Ordkunskap
- Litteratur
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Aptitretare

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
För att lyckas med dina studier i svenska är det viktigt att du läser och skriver mycket. Vänjer man sig vid att läsa – dagstidningar, romaner, faktaböcker, ja, vad som helst – övar man upp sin lässnabbhet, utvidgar sitt ordförråd och ökar sina kunskaper. Tar man på samma sätt tillvara alla chanser att skriva – brev, dagbok, anteckningar – vänjer man sig vid att formulera sina tankar. Det är sant att man får svårare att lära in nya saker vid mogen ålder men detta avser mekanisk inlärning, alltså utantillkunskap. Den vuxne lär bättre än barnet eftersom den vuxne strävar efter att förstå och har mognad och livserfarenhet för att placera in nya kunskaper i ett sammanhang. Detta leder till bättre förutsättningar att studera. Naturligtvis blir studierna effektivare om man är koncentrerad, ostörd, utvilad och motiverad. En annan viktig faktor är planering.Veckan kommer inte att få fler timmar för att du börjar studera. Du måste alldeles säkert avstå från något du nu gör. Gör ett veckoschema där det finns fasta tider för studier och försök att se till att inget annat distraherar då. För att lyckas med detta krävs självdisciplin. Läraren kommer att hjälpa dig på olika sätt, kritisera, uppmuntra och mana på, men det är du som gör jobbet och ansvarar för att det blir gjort.

Lycka till!


Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000