Svenska A
Skrivträning
Introduktion
Aptitretare
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Skrivträning

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
På denna sida får du extra skrivövningar att träna på själv. Det rör sig alltså inte om uppgifter du skall sända in till din lärare. Använd dessa övningar i kombination med det som sägs under fliken Skrivkursen i studiehandledningen och övningarna i Handboken. Läs även det som står på Kapitel 2 - Att berätta här i webbkursen.
     Använder du dig av alla dessa delar och verkligen arbetar med dem, så får du en gedigen övning i att skriva, som kommer att bringa dig långt på väg. Du har dock säkert inte tid att göra alla övningar på en gång, utan sprid ut dem och gör en då och en då. Känner du för det, så kan du säkert göra vissa av dem flera gånger.
     Glöm inte att läsa om Skrivprocessen i Handboken!

Läs nu först Ann Boglinds artikel från tidningen UBS-Responsen nr 3 - 1995. Den anknyter mycket just till processkrivning och ger många intressanta fakta om hur författare och heltidsskribenter skriver. Artikeln hittar du här.

Som du ser hittar du en hel del av resonemanget i Handboken och denna kurs även hos författaren. Inte minst idén om den lilla skrivboken som vi talade om under fliken skriva i studiehandledningen känns igen.

Skriva till bilder
En bild säger mer än tusen ord, säger man, och du skall se att en bild kan ge dig mer än tusen ord också.
     Bakom de 32 länkarna nedan döljer sig lika många bilder som vi skall använda som inspiration. Du skall här göra åtminstone tre uppgifter:
     Först skall du välja en bild att flödesskriva till. Välj en bild som du gillar. Titta noga på den och inspireras. Ha lugn och avslappnad miljö runt om dig. Skriv sedan ner vad du tänker på, men bry dig INTE om struktur eller sammanhang. Bara skriv ner vad du kommer på om vartannat. Låt det ta tio minuter till en kvart. Spara sedan papperet.
     Välj en annan bild och låt dig inspireras. Skriv en liten historia eller en passage till bilden. Spara den.
     Låt det nu gå två-tre dagar då du inte ägnar dig åt texterna. Plocka sedan fram papperet du flödesskrev på kring den första bilden. Titta på bilden igen. Använd nu ditt flödesskrivna stoff att utgå från för att skriva en text kring den första bilden. Jämför sedan texterna kring de båda bilderna. Hur blev resultatet? Vilken text blev bäst? Varför blev det så? Reflektera!
     Dessa bilder kan du också använda som allmän inspirationsinjektion i t ex tipsen från skrivkursfliken i studiehandledningen.
     (Du vet väl att du kan ladda hem bilder för att titta på dem ouppkopplad i ett grafikprogram, eller åtminstone koppla ned dig under tiden du tittar om du tycker det blir dyrt att ringa under så långt tid som det tar att skriva kring en bild.)


Dikter
En dikt kan se ut på många sätt. I och med att den är ett personligt känslouttryck, så är sammanhanget inte lika givet.

1. I följande dikt är stroferna (verserna) omkastade. I vilken ordning tror du de skall vara? Skriv av och experimentera! Vill du absolut veta svaret, så finns det här. (Titta inte innan du försökt!)

Bida som äpplet
i väntan på frostklara natten
eller som sländan
följa solbågens färd.

Falla som vindlande lövet
förstummad och dold i den gåta
den som är livets vagga och dödens grav.


Låta mig känna den mättnad
som gör att man prisar
det härliga livet.

September en gyllene månad
talar om mognad -
kunde jag lära därav.


2. I den andra dikten har ett ord utelämnats. Överallt där det är tomma luckor skall ett och samma ord skrivas in. Vilket, tror du? Experimentera med olika ord du kommer på och leta fram det bästa! Om du vill veta svaret, så finns det här. (Men försök först själv!)

O vad _____ är härligt!
I _____ talar ingen om döden.
_____ är murat i jordens innandöme
och smyckat med glödande blommor...
I _____ säger ingen ett tomt ord...
I _____ har ingen druckit och ingen har sovit
och ingen vilar och ingen sitter stilla.
I _____ talar ingen, men alla skrika,
där äro tårar icke tårar och alla sorger äro utan kraft.
I _____ blir ingen sjuk och ingen tröttnar.
_____ är oföränderligt och evigt.


3. I den tredje dikten fattas det ett par rader. Försök själv fylla i rader som du tycker passar. Här hittar du svaret, om du vill se det.

När han kom ner på gatan efter kärleksmötet
_______________________
Vintern hade kommit
medan de låg hos varann.
Natten lyste vit.
Han gick fort av glädje.
Hela staden sluttade.
_______________________
alla log bakom uppfällda kragar.
Det var fritt!
Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro.
_______________________

En musik gjorde sig lös.
_______________________
med långa steg.
Allting på vandring mot ton C.
En darrande kompass riktad mot C.
En timma ovanför plågorna.
_______________________
Alla log bakom uppfällda kragar.


4. Dessa är orden som finns med i en fjärde dikt, men de är skrivna i bokstavsordning. I vilken ordning tror du att de skall vara? Sätt ihop dem till en egen dikt! Experimentera! Vill du se författarens förslag, så titta här.

den förstenad i med när stampa vaken
den gamla i milsvid plötsligt stjärnbilderna vandraren
det här jätteeken mognar rönnbärsklasar storm älg
en högt krona mörkret septemberhavet svartgröna är
framför hör lik möter sina tid över
fästning i man nordlig spiltor trädet


Skriv din egen dikt

Dikten har alltså en egen, kanske personligare utformning. Sammanhanget är oftast inte lika självklart som i den vanliga, berättande texten. En del av oss reagerar kanske med att tycka att det skulle vara ännu svårare att skriva en dikt, eller kanske vägrar vissa killar för att det är för tjejigt. Fel, kanske dubbelfel.
     Många gånger kan det vara enklare att få utlopp för det man vill skriva när man inte har strukturens och dispositionens regler att ta hänsyn till. Dikten kan vara ett slags släkting till flödesskrivningen, då du bara spånar ner vad som faller dig in, bara det att den är känslosammare. Det kan vara en väldig befrielse att få skriva dikt. Du skall ju inte visa det för någon, om du inte vill. (Du kan till och med korsa fingrarna bakom ryggen och säga att du hoppat över den här övningen, fastän du inte gjort det. Din dikt är din grej.)
     Att det skulle vara en ren kvinnosak att skriva dikt är heller inte sant: Många stora diktare genom tiderna har varit män.
     Det första du skall göra är att skriva en helt vanlig dikt, utan något speciellt mönster. Den kan rimma om du vill, men den behöver inte göra det. Den kan vara lång eller kort, det spelar ingen roll, bara du verkligen skriver en dikt. Har du svårt att komma igång, så använd dig av knepen du lärt dig ovan och på skrivkursfliken i studiehandledningen (även bilderna på den här sidans länkar kan användas). Det behöver inte bli jättebra första gången. Det är bättre att du får ur dig tre hastigt nedskrivna dikter än en enda perfekt överlagd och utförd.
     Din andra uppgift är att skriva en dikt enligt ett speciellt versmått (så kallas ett mönster för en dikt, som talar om vilka rader som rimmar med vilka och hur långa de är, osv.). Välj ett av versmåtten nedan och försök skriva en dikt på det. Ibland kan det vara enklare om du först hittar de orden som står sist i raderna och skall bära rimmet, och först sedan fyller på med ord.
     VAR INTE FÖR SJÄLVKRITISK! Det lyckas kanske inte första gången, och inte andra heller, men om du spar dikten och pillar med den, så får du nog ihop den till slut.

Limerick är en dikt som oftast har ett humoristiskt innehåll. Den har fem rader. Rad 1, 2 och 5 rimmar på varandra, och rad 3 och 4 rimmar på ett annat sätt. De två är också kortare. Den första raden skall dessutom sluta med ett ortnamn.

En medeltidsbonde från Stöde
en afton stod upp från de döde.
Han försökte ett skratt
när det sedan blev natt;
nu ligger församlingen öde.
Lite klurigare att skriva är sonetten. Den består något förenklat av 14 rader indelade i fyra strofer (verser). Rad 1, 4, 5 och 8 rimmar. Det gör också 2, 3, 6 och 7. Till sist rimmar rad 9 på rad 12, rad 10 på rad 13 och rad 11 på rad 14. Det blir alltså fem olika rim i dikten. Om vi kallar det första rimmet för a, det andra för b och så vidare fram till e, så skulle man kunna göra ett rimschema så här: abba abba cde cde. Titta på exempeldikten (där rimschemat är inskrivet) så förstår du bättre.

     a Du säger att du har inget att ge
     b och verkar ej vilja diskutera
     b Det är något du ej kan hantera
     a Du tänker bara på det man kan se

     a Men jag väljer faktiskt ändå att le
     b Hellre än gråt vill jag triumfera
     b Vill ej ha bara beröring mera
     a om sådant skulle jag nog aldrig be

     c Det finns väl alltid något litet kvar
     d av det jag på nåt sätt visste var du
     e Det där som aldrig presenterar sig

     c Du, leta inte nåt du inte har
     d Behövs bara det du har i dig nu
     e men då vill jag du skall ge det till mig

Som du ser skall dessutom varje rad helst ha tio stavelser. Det är knepigt, men roligt om det fungerar.Det var den sista av de extra skrivuppgifterna. Om du vill ha fler, så kan du som sagt göra någon om igen - men framför allt kan du ju modifiera någon av övningarna och göra egna. Det viktigaste rådet för att bli en bra skribent är: Skriv!

Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000