Kursinnehåll
 Om ämnet
 Om webb kursen

Kursmål

Studieteknik

Internetskolan

Om ämnet

Ämnet samhällskunskap består egentligen av fyra "moderämnen" nämligen statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och kulturgeografi. Ytterst utgår all samhällsvetenskap från människan och studiet av människor i samspel. Det kan röra sig om relationer mellan två individer eller inom större grupper och i det vidaste perspektivet mellan organisationer eller stater.

Samhällskunskap är framför allt ett aktualitetsämne, dvs. det är nutida fenomen och händelser som sätts i centrum. Men för att erhålla kunskaper om det nutida samhället måste vi ställa oss frågan; Hur har det blivit så? Vi behöver ett historiskt perspektiv. För att kunna lösa eventuella samhällsproblem måste vi också ha ett framåtperspektiv, vi måste kunna dra slutsatser om vad som kommer att bli effekterna av de beslut vi fattar.

För att få kunskap om samhället måste vi hela tiden ha "tentaklerna" ute och känna efter vad som händer. Vi måste uppmärksamma trender och tendenser samtidigt som vi måste vara medvetna om att inget är "svart" och inget är "vitt". Det gäller att kunna se på ett problem från många olika håll. Så har ämnet samhällskunskap ett ekonomiskt, politiskt, historiskt, nationellt, internationellt och globalt perspektiv. Vi är alla en del av det samhälle vi lever i och vi kan inte ställa oss utanför det samhälle som vi ska studera. Det är därför viktigt att vi är medvetna om olika perspektiv eller olika ideologier ser på samhället och dess utveckling på olika sätt.

 

Ordet samhälle förklaras vanligen som "lokalt avgränsad grupp av individer i samverkan eller samhörighet" eller "de människor som delar samma kultur". Det finns olika aspekter på vad som är samhället. Det som ligger närmast den enskilde människan är närsamhället med olika serviceinrättningar. Därefter kommer kommunen som ett större samhälle, i Sverige i snitt 30 000 människor. Staten kan också betraktas som ett samhälle. Slutligen kan man också tala om det globala samhället där vi ingår som ett litet land bland ca 200 andra.

Samhällskunskap är med andra ord ett ämne som spänner över många områden och nivåer. Vi tror och hoppas att dina studier i samhällskunskap kommer att bli intressanta och spännande.