Kursinnehåll

Kursmål

Internetskolan

Studieteknik

Inlärning är komplicerad process som fungerar olika hos olika personer. Det viktiga är att du hittar ett sätt att studera som fungerar bra för dig. Men det finns samtidigt några mer generella råd som kan vara till hjälp.

Att läsa en kurs på distans innebär att du till stor del tar eget ansvar för dina studier. Det är därför viktigt att du lägger upp en studieplan som du försöker följa. Då den här kursen inte har någon lärobok kan man lätt lura sig att tro att kursen är mindre än den i själva verket är. Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng vilket innebär ca 100 undervisningstimmar på ett vanligt gymnasium. Till det räknar man med minst lika mycket tid för självstudier så du bör räkna med att lägga minst 200 timmar på kursen.

Du kommer säkert att hamna bland ett myller av information där det kan vara svårt att sortera ut vad som är viktigt och vad som du kan gå förbi. Ett sätt att lösa det här är att vara målmedveten i sin sökning. Anteckna mycket, försök omvandla text till punkter och rita upp hur olika saker förhåller sig till varandra.

Motivation är en annan mycket viktig aspekt för att studierna ska bli lyckade. Försök att hitta de intressanta sidorna av ämnet och ge dig in med full kraft i uppgifterna. När du läser själv kanske det ibland flyter på snabbt och andra gånger kan det kännas svårt att komma vidare. När du har flyt är det bara att jobba på. Eftersom du själv styr dina studier så går det också att jobba effektivt. Tiden kan ägnas åt det man bäst behöver och när man är inne i en period där det flyter på bra finns ingen anledning att stanna upp. Ta vara på flytet. Det är lika viktigt att inte förlora för mycket tid när du kört fast. Om du får problem ska du fråga direkt. Om du får vänta på svar så går du vidare i kursen till nästa avsnitt. Använder du din tid effektivt får du också tid att stanna upp och reflektera samt engagera dig i de olika diskussionerna.

Var aktiv i de olika diskussionsforumen som finns i kursen. Kursen blir betydligt roligare om det är mycket aktivitet här samtidigt som det är helt nödvändigt i ett ämne som samhällskunskap att en del av kursen är just diskussioner.

Läs gärna igenom introduktion till internet för att få lite tips om sökningar m m.