Kursinnehåll

Studieteknik

Internetskolan

Mål och betygskriterier

De centrala målen som finns formulerade av skolverket kan ni läsa på skolverkets hemsida.
Här finns också betygskriterierna formulerade. Det underlag vi har för att sätta betyg grundar sig på:
- aktiviteten i kursen (bl a delaktigheten i diskussionsforumen)
- inskickade studiearbeten
- betygsprovet med uppföljande muntlig del