Kursinnehåll

Kursmål

Studieteknik

Internetskolan
 Använda sökmotorer
 Värdera källan

Internetskolan

Internet har på mycket kort tid växt från i princip ingenting till ett världsomfattande datanät. Internet är enkelt uttryckt en sammankoppling av en mängd datorer och från början var Internet en sammankoppling av datorer mellan amerikanska universitet. Omfattningen av Internet har ökat explosionsartat från mitten av 1990-talet och idag har i stort sett alla större tidningar, företag och offentliga myndigheter en egen hemsida. Utvecklingen av Internet är förmodligen bara i sin början och det är viktigt att poängtera att det är främst den industrialiserade världen som ännu har tillgång till Internet.

Detta avsnitt är avsett som en introduktion till Internet och är inte en obligatorisk del av kursen. Vi går här igenom hur man kan söka information på Internet och vad man kan tänka på när man värderar de sidor som man besöker.