Introduktion

Uppgift 1

Uppgift 2

Sveriges politiska system

Diskussion

Självtest

Uppgift 3 - En källkritisk övning

På internet finns många länkar till främlingsfientliga grupper. Som avslutande uppgift på denna studieenhet skall Du öva din källkritiska förmåga genom att kritiskt granska ett urval av den information som svenska främlingsfientliga grupper presenterar på sina hemsidor på Internet.
Välj en svensk grupp, organisation eller parti och undersök deras hemsida. Välj ut artiklar, dokument och bilder för din granskning.
Presentera åsikter och argument som Du finner i källmaterialet, granska dessa utifrån flera olika perspektiv och dra egna slutsatser.

Den kritiska granskningen ska Du redovisa i en skriftlig rapport innehållande:
• en kort presentation av den organisation Du valt
• en beskrivning av sökprocessen
• en källkritisk granskning utifrån följande frågeställningar;
a) Vem är ansvarig för/står bakom dokumenten?
b) Verkar informationen stämma med vad Du vet från annat håll?
c) Vad är det för budskap som förs fram i dokumenten?
d) Verkar budskapet trovärdigt?
e) Vilket är syftet med dokumentet?
f) Saknas information? Vad är syftet med att undanhålla denna information?
• en egen slutsats
• en sammanställning

Alla partier finns under:
http://www.sunet.se/sweden/politics_parties-sv.html
Här hittar du också en rad partier som inte finns representerade i riksdagen. Gå in på några av dessa partiers hemsidor och ta reda på vad de står för.